wat is coachen met hulp van paarden?...

 

Paarden .....en de kunst van het coachen

 

Waarom paarden? Paarden zijn grote krachtige dieren die tegelijkertijd ook heel sensitief en kwetsbaar zijn.

Paarden leven in het hier en nu, oordelen of veroordelen niet en leven in kuddes waar sociale vaardigheden van levensbelang zijn voor de veiligheid van de kudde. Het zijn vluchtdieren met ieder zijn of haar plek. Ze zorgen voor elkaar en wanneer er gevaar dreigt maken ze zich uit de voeten. Daardoor merken paarden de kleinste non-verbale en emotionele signalen op, ze zijn zich continu bewust van hun omgeving en eventuele veranderingen hierin en voelen energie of een verandering daarin feilloos aan.... Paarden reageren eenvoudig op wat zich in het hier en nu afspeelt en bepalen op basis daarvan hun volgende stappen. Paarden kunnen niet praten zoals mensen, maar communiceren voortdurend met elkaar via lichaamstaal, waarbij alles draait om de zintuigen. Ze reageren non-verbaal, instinctief en intuïtief. In de samenwerking met paarden is het belangrijk om in het hier en nu te zijn en congruent, d.w.z.  komen onze gedachten, emoties, onze intenties en  onze lichaamstaal met elkaar overeen? Of zeggen we het één en bedoelen we het ander? En voelen we dat ook zo? Paarden herkennen bijvoorbeeld twijfel, zekerheid of onzekerheid, daadkracht enz. Een kleine afdwaling of twijfel zal door de paarden opgemerkt worden. Paarden kunnen met hun gedrag en reactie op jouw gedrag dus waardevolle informatie en inzicht geven over jezelf en jouw gevoel.

Er gebeurt dus nogal wat als wij mensen de omgeving van het paard binnen stappen!

 

Paarden hebben van nature behoefte aan een leider. De rolverdeling in de kudde is dan ook helder. Begeef je je tussen de paarden dan word je vanzelf onderdeel van de kudde. Het paard reageert direct op wat het voelt en ziet zonder oordeel. Het reageert anders op ons als we vrolijk zijn dan wanneer we boos of verdrietig zijn. Met zijn reactie houdt hij ons een spiegel voor, hij maakt ons eigen gedrag bewust en stimuleert ons om dat te veranderen en ook dat wordt gelijk weer terug gegeven. En zo zien we de verandering die we zelf hebben gerealiseerd. Vanuit het contact met het paard kan er gewerkt worden aan (zelf) vertrouwen, het uiten van emoties, grenzen stellen en jezelf (durven) zijn. Op zoek naar je eigen kracht!

 

Het is belangrijk om te weten dat alle activiteiten worden uitgevoerd op de grond, naast het paard. Ervaring met paarden is daarom niet noodzakelijk. De coachee wordt gevraagd "iets" met het paard te doen. Dat kan van alles zijn en wordt afgestemd wat nodig is, het simpelweg samenzijn, contact maken of het uitvoeren van specifieke activiteiten die relevante metaforen bieden voor het omgaan met allerlei situaties in het dagelijks leven.